Monitor Prawniczy Nr 9/2022

Promocyjna cena 5% taniej
 • 80,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 85,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 9/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Anna Dziergawka „Zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy". Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiana wyroku... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 9/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • dr Anna DziergawkaZmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy". Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy jest możliwa i czy odbywa się na ogólnych zasadach wyrażonych w Kodeksie postępowania karnego. Autorka wyraża stanowisko, że sąd odwoławczy ma ograniczone możliwości orzekania reformatoryjnego, które jest uzależnione od uzyskania ponownego porozumienia stron. W publikacji zawarto postulat, aby sąd odwoławczy, rozpoznając apelację od wyroku konsensualnego, w pierwszej kolejności dążył do wydania orzeczenia reformatoryjnego, a dopiero ultima ratio kasatoryjnego.
 • Paulina ŚliwińskaPisemne zeznania świadków w praktyce sądowej". Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 4.7.2019 r. wprowadzono możliwość złożenia przez świadków zeznań na piśmie stosownie do art. 271[1] KPC. Poniższy artykuł podejmuje próbę analizy praktycznych aspektów stosowania nowego przepisu, a także obejmuje rozważania związane z wątpliwościami, jakie mogą powstać na etapie pozyskiwania pisemnych zeznań świadków, a także na etapie weryfikowania i oceny ich treści.
 • Małgorzata WojciechowiczOpieka naprzemienna i rodzinne postępowanie informacyjne na tle projektowanych zmian". Celem artykułu jest ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w przedmiocie opieki naprzemiennej i rodzinnego postępowania informacyjnego.
 • Wojciech DybkaGranice obowiązku gromadzenia przez sąd z urzędu materiału dowodowego w sprawach konsumenckich. Cz. 1". Prawo UE wywiera coraz większy wpływ na krajowe przepisy regulujące postępowanie w sprawach konsumenckich. Implementacja wymogów wynikających z unijnej zasady efektywności jest jednak trudnym zadaniem z uwagi na fakt, że prawo UE nie reguluje w sposób kompleksowy obowiązków po stronie sądów krajowych, zmierzających do zagwarantowania konsumentom ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa materialnego. Pierwsza część niniejszego opracowania zmierza do sprecyzowania, w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo TSUE, zakresu obowiązku gromadzenia przez sąd z urzędu materiału dowodowego pozwalającego na zbadanie, czy rozpoznawana przez niego sprawa ma charakter konsumencki. Zdaniem autora, obowiązek ten ma ogólniejszy charakter, niż wynikałoby to z wyroku TSUE w sprawie Faber, C-497/131.
 • dr Joanna PawlikowskaOgólna charakterystyka stosunku prawnego powstającego w wyniku ustalenia utworu w rozumieniu prawa autorskiego". Współcześnie ustalenie utworu stanowi zdarzenie prawne, które daje początek szeregu stosunkom prawnym, z których jedne mogą być zależne od woli twórcy, inne zaś są od niej niezależne, jednak i jedne, i drugie są zdeterminowane przez obowiązujące unormowania prawne. Objęcie dzieła ochroną autorskoprawną jest zatem związane z faktem samego ustalenia utworu, przez które należy rozumieć zakomunikowanie (uzewnętrznienie) dzieła osobie trzeciej. Cechą charakterystyczną stosunków prawnych powstających w związku z ustaleniem utworu w rozumieniu prawa autorskiego jest niejednolitość ich charakteru oraz treści. W konsekwencji – z uwagi na ową złożoność – mamy do czynienia zarówno z cywilnymi prawami i obowiązkami, jak i z sytuacją normowania kwestii organizacyjnych, finansowych, proceduralnych (odpowiedzialności i cywilnej, i karnej).
 • Łukasz DrożdżowskiWniesienie sprzeciwu od orzeczenia SKO – glosa – II Ca 1108/21". Glosowane orzeczenie omawia ocenę skutków naruszenia przepisów postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. art. 391 KPA – w brzmieniu sprzed 5.10.2021 r. – na przebieg postępowania przed sądem powszechnym w sprawie sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego (art. 80 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065022817
 • EAN: 977123065022817
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie