Kodeks cywilny. Komentarz

 • 399,00 zł z VAT
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego, przygotowany przez pracowników nauki z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Komentarz przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa oraz wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce... więcej ›

Opis książki

Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. Mariusza Załuckiego jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym przez pracowników nauki z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, uchodzący za specjalistów w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania.

Komentarz przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a nadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące najmu okazjonalnego, skrócenia terminów przedawnienia czy przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:

 • osobom fizycznym (m.in. zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; miejsce zamieszkania i uznanie za zmarłego);
 • osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;
 • mieniu;
 • czynnościom prawnym (m.in. zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń);
 • własności (m.in. treści prawa, nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, służebności, zastaw i posiadanie);
 • części ogólnej zobowiązań (m.in. bezpodstawne wzbogacenie, sprzedaż, rękojmia, umowa o dzieło, umowa najmu, zlecenie, dzierżawa)
 • spadkom (m.in. powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny).

Komentarz prezentuje stan prawny na dzień 10.10.2022 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:

 • ustawy z 2.12.2021 r., która dotyczy przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia; wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz instytucji wyzysku; odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu; zmiany weszły w życie 30.6.2022 r.;
 • ustawy z 18.11.2020 r., która dotyczy komunikacji przy użyciu ustandaryzowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej jako elementu uzupełniającego; zmiana wejdzie w życie 5.10.2021 r.;
 • ustawy z 24.6.2021 r., która dotyczy odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym, z powodu wyrządzenia u poszkodowanego trwałego i ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; zmiana weszła w życie 19.9.2021 r.;
 • ustawy z 6.10.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2425), który dotyczy rękojmi za wady rzeczy; ustawa zakłada 14-dniowe vacatio legis;
 • ustawy z 6.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 2339), który ma na celu wzmocnienie ochrony osoby fizycznej przed obciążaniem jej nadmiernie wysokimi pozaodsetkowymi kosztami związanymi z udzieleniem świadczenia pieniężnego; ustawa zakłada 30-dniowe vacatio legis;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD222), który m.in. wprowadza nową przesłankę niegodności dziedziczenia, ogranicza krąg dalszych spadkobierców ustawowych czy modyfikuje przepisy regulujące złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku oraz o dziedziczeniu spadków przez gminę lub Skarb Państwa; projekt zakłada 3-miesięczne vacatio legis.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, w szczególności do: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, notariuszy i komorników oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedsiębiorców stosujących KC.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2088
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2400 g
 • ISBN: 978-83-8291-080-3
 • EAN: 9788382910803
 • Kod serwisu: 00951200

Kategorie

Tagi