Bestseller

Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Bestsellerowe opracowanie 152 przykładów umów w sprawach gospodarczych! Publikacja zawiera wzory umów i pism wraz z objaśnieniami i uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny... więcej ›

Opis książki

Bestsellerowe opracowanie 152 przykładów umów w sprawach gospodarczych!

Pozycja ciesząca się dużą popularnością na rynku wydawniczym, która dzięki aktualności tematu, nadal jest jedną z najlepszych pomocy naukowych. Czytelnik ma do dyspozycji 152 przykładów umów występujących w obrocie gospodarczym.

Opracowanie obejmuje:

 • umowy nazwane z Kodeksu cywilnego,
 • umowy nazwane z innych ustaw,
 • ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane.

Kolejne, 7 wydanie uwzględniono aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny, a także zmiany legislacyjne wprowadzone od poprzedniego wydania.

Publikacja składa się z IV części. Każda z nich dotyczy umów o innej materii:

 • Część I - dotyczy przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego (wskazano m.in., w jaki sposób poprawnie napisać pełnomocnictwo, jego odwołanie czy prokurę);
 • Część II - to umowy nazwane z różnych zakresów prawa cywilnego: prawa rzeczowego, prawa zobowiązań;
 • Część III - dotyczy umów z zakresu prawa bankowego, tj. umowy kredytu, umowy depozytowej, umowy o ustanowienie kaucji, itp.
 • Część IV - na którą składają się umowy mieszane, dotyczące: usług finansowych, własności intelektualnej, praw autorskich, świadczenia usług doradczych, świadczenia usług zarządczych czy umów o współpracę, tj. listu intencyjnego czy umowy sponsoringu, konsorcjum bądź franchistingu.

Do każdego wzoru dołączone zostały kompleksowe objaśnienia, za pomocą których można znaleźć odpowiedź na najczęstsze wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie sporządzania danej umowy. Wyjaśniane są wszelkie wymogi formalne czynności prawnej, zasady określania stron umowy, co jest essentialia negotii każdej z zaprezentowanych umów.

Omawiana jest też problematyka opłat skarbowych, która jest pokłosiem zawarcia umowy i jej wykonania czy też kwestie związane z przedawnieniem roszczeń o świadczenie umów i obliczaniem terminu.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do praktyków – osób świadczących profesjonalną pomoc prawną, tj. radcach prawnych i adwokatach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa.

Spis treści

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Część I. Część ogólna

 • 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu
 • 2. Pełnomocnictwo rodzajowe
 • 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej
 • 4. Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (do zawarcia umów przenoszących prawo użytkowania wieczystego)
 • 5. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki akcyjnej
 • 6. Odwołanie pełnomocnictwa
 • 7. Prokura samoistna
 • 8. Prokura łączna
 • 9. Odwołanie prokury

Część II. Umowy nazwane

Rozdział I. Umowy z zakresu prawa rzeczowego

 • 10. Umowa użytkowania wieczystego
 • 11. Umowa użytkowania
 • 12. Umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej
 • 13. Umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu
 • 14. Umowa zastawu
 • 15. Umowa zastawu na prawie
 • 16. Umowa zastawu rejestrowego
 • 17. Umowa o ustanowienie hipoteki
 • 18. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Rozdział II. Umowy z zakresu prawa zobowiązań

 • 19. Umowa przelewu wierzytelności
 • 20. Umowa przelewu wierzytelności z rachunku bankowego
 • 21. Umowa o przejęcie długu
 • 22. Umowa o zwolnienie z długu
 • 23. Umowa sprzedaży
 • 24. Umowa przedwstępna sprzedaży
 • 25. Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • 26. Zmiana umowy przedwstępnej sprzedaży z pełnomocnictwem do zawarcia umowy
 • 27. Rozwiązanie umowy przedwstępnej sprzedaży
 • 28. Umowa sprzedaży ruchomości (samochodu)
 • 29. Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 • 30. Umowa sprzedaży ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki komandytowej
 • 31. Umowa objęcia akcji
 • 32. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej
 • 33. Umowa sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego)
 • 34. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • 35. Umowa sprzedaży nieruchomości (przez gminę cudzoziemcowi)
 • 36. Umowa sprzedaży na raty
 • 37. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
 • 38. Umowa sprzedaży na próbę
 • 39. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
 • 40. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
 • 41. Umowa sprzedaży na raty ruchomości objętej umową dzierżawy z datą pewną (z zastrzeżeniem prawa własności)
 • 42. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • 43. Umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • 44. Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • 45. Umowa sprzedaży użytkowania wieczystego
 • 46. Umowa zamiany ruchomości
 • 47. Umowa zamiany lokali mieszkalnych
 • 48. Umowa dostawy (1)
 • 49. Umowa dostawy (2)
 • 50. Umowa współpracy w zakresie dostaw podzespołów
 • 51. Umowa kontraktacji
 • 52. Umowa o dzieło
 • 53. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (o realizację filmu)
 • 54. Umowa o dzieło – na podstawie dostarczonego wzorca
 • 55. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)
 • 56. Umowa o roboty budowlane
 • 57. Umowa trójstronna o przeprowadzenie wspólnej inwestycji budowlanej
 • 58. Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych
 • 59. Umowa przedwstępna najmu
 • 60. Umowa najmu
 • 61. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • 62. Umowa podnajmu
 • 63. Umowa najmu budynku
 • 64. Umowa najmu urządzenia
 • 65. Umowa najmu samochodów
 • 66. Umowa dzierżawy (1)
 • 67. Umowa dzierżawy (2)
 • 68. Umowa dzierżawy nieruchomości (wraz z urządzeniami)
 • 69. Umowa najmu i dzierżawy
 • 70. Umowa dzierżawy pojazdu
 • 71. Umowa leasingu (1)
 • 72. Umowa leasingu (2)
 • 73. Umowa użyczenia
 • 74. Umowa pożyczki pieniężnej
 • 75. Umowa pożyczki (bankowej)
 • 76. Umowa pożyczki niepieniężnej
 • 77. Umowa rachunku bankowego
 • 78. Umowa zlecenie (1)
 • 79. Umowa zlecenie (2)
 • 80. Umowa zlecenie (3)
 • 81. Umowa zlecenie (+ rachunek do umowy)
 • 82. Umowa zlecenie dla agencji celnej
 • 83. Umowa o współpracy (zlecenie dla agencji celnej)
 • 84. Umowa zlecenie zawarcia transakcji importowej
 • 85. Umowa agencyjna (pośrednicza)
 • 86. Umowa agencyjna (pośrednicza i przedstawicielska)
 • 87. Umowa komisu (1)
 • 88. Umowa komisu (2)
 • 89. Umowa przewozu (1)
 • 90. Umowa przewozu (2)
 • 91. Umowa spedycji
 • 92. Umowa ubezpieczenia osobowego
 • 93. Umowa ubezpieczenia majątkowego
 • 94. Umowa przechowania
 • 95. Umowa przechowania (depozyt nieprawidłowy)
 • 96. Umowa składu
 • 97. Umowa spółki cywilnej (1)
 • 98. Umowa spółki cywilnej (2)
 • 99. Umowa poręczenia
 • 100. Umowa darowizny ruchomości
 • 101. Umowa darowizny nieruchomości
 • 102. Umowa renty pod tytułem darmym
 • 103. Umowa renty pod tytułem odpłatnym
 • 104. Umowa dożywocia

Część III. Umowy z zakresu prawa bankowego

105. Umowa kredytu
106. Umowa o kredyt obrotowy na działalność gospodarczą
107. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej
108. Umowa rachunku powierniczego
109. Umowa depozytowa
110. Umowa o ustanowienie kaucji
111. Umowa przewłaszczenia

Część IV. Umowy mieszane

Rozdział I. Umowy w zakresie usług finansowych

 • 112. Umowa faktoringu (właściwego)
 • 113. Umowa faktoringu (niewłaściwego)
 • 114. Umowa o świadczenie dodatkowych usług faktoringowych
 • 115. Umowa forfaitingu
 • 116. Umowa zlecenia maklerskiego

Rozdział II. Umowy dotyczące własności intelektualnej

 • 117. Umowa know-how
 • 118. Umowa licencji patentowej
 • 119. Umowa licencji na używanie znaku towarowego i know-how
 • 120. Umowa sublicencyjna
 • 121. Umowa o przeniesienie praw do know-how (zabezpieczenie)

Rozdział III. Umowy dotyczące praw autorskich

 • 122. Umowa o rozpowszechnianie filmu
 • 123. Umowa wydawnicza dotycząca dzieła
 • 124. Umowa wydawnicza dotycząca dzieła zbiorowego
 • 125. Umowa o redakcję dzieła zbiorowego
 • 126. Umowa o wykonanie programu komputerowego, udzielenie licencji i świadczenie usług serwisowych
 • 127. Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego (z przeniesieniem praw autorskich)
 • 128. Umowa o wykonanie witryny internetowej i przeniesienie praw autorskich oraz świadczenie usługi pozycjonowania
 • 129. Umowa o wykonanie screeningu i przeniesienie praw autorskich
 • 130. Umowa o wykonanie oceny stanu bezpieczeństwa danych
 • 131. Umowa o wykonanie prac projektowych i przeniesienie praw autorskich

Rozdział IV. Umowy o świadczenie usług doradczych

 • 132. Umowa o świadczenie pomocy prawnej
 • 133. Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rozdział V. Umowy o świadczenie usług zarządczych

 • 134. Umowa o zarządzanie
 • 135. Umowa menedżerska
 • 136. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym

Rozdział VI. Umowy o współpracy (inne)

 • 137. List intencyjny
 • 138. Umowa akwizycji
 • 139. Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych
 • 140. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
 • 141. Umowa sponsoringu (1)
 • 142. Umowa sponsoringu (2)
 • 143. Umowa konsorcjum
 • 144. Umowa o świadczenie usług reklamowych (1)
 • 145. Umowa o świadczenie usług reklamowych (2)
 • 146. Umowa dystrybucji (selektywnej)
 • 147. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
 • 148. Umowa o świadczenie usług zastępstwa inwestycyjnego
 • 149. Umowa o świadczenie usług ochrony mienia
 • 150. Umowa o wspólne wykonywanie prac badawczo-rozwojowych
 • 151. Umowa o wykonywanie napraw gwarancyjnych
 • 152. Umowa franchisingu

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu w tym m.in.:

 • pełnomocnictwo do zawiązania spółki akcyjnej,
 • umowa zastawu,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa najmu,
 • umowa faktoringu,
 • umowa konsorcjum.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 900
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 850 g
 • ISBN: 978-83-8291-453-5
 • EAN: 9788382914535
 • Kod serwisu: 00955100

Kategorie

Tagi