Bestseller

Podatki 2023 z aktualizacją online

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 116,10 zł -6%
  Cena katalogowa: 129,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Bestsellerowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Format publikacji (A4) zapewnia wygodę korzystania w codziennej pracy. Zbiór zawiera dostęp online do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym.

Zbiór zawiera omówienie zmian w ustawie o PIT, CIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Format A4 zapewnia wygodę korzystania w codziennej pracy.

Stan prawny: 4 stycznia 2023 r.  z aktualizacją online do 30 czerwca 2023 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Ordynacja podatkowa

 • 16.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651),
 • 31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
 • 1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy ‒ Ordynacja podatkowa na rok 2023 z dnia 3 sierpnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 773),
 • 1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy ‒ Ordynacja podatkowa na rok 2023 z dnia 3 sierpnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 774),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 1.7.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

 • 5.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2500),
 • 14.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • 13.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2640),
 • 1.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2745).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • 16.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647),
 • 21.12.2022 r. ‒ Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),
 • 1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023 z dnia 12 grudnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1238),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2433),
 • 1.2.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2745),
 • 1.3.2023 r. ‒ Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 28).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • 8.12.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2540),
 • 1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. z dnia 9 listopada 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1127),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

Ustawa o podatku od towarów i usług:

 • 31.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488),
 • 10.8.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561),
 • 30.10.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 31.10.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień:

 • 26.8.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 10 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1784).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r.:

 • 20.7.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1525).

Rozporządzenie Ministra Finansów sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej:

 • 16.9.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1954).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:

 • 1.7.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2242),
 • 30.9.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2029).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług:

 • 17.11.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z dnia 9 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2333).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku:

 • 3.1.2023 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 19).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur:

 • 1.1.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur z dnia 8 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2667).

Ustawa o podatku akcyzowym:

 • 31.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488),
 • 20.9.2022 r. ‒ Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967),
 • 31.10.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 3.11.2022 r. ‒ Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236),
 • 31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
 • 1.1.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
 • 13.2.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego:

 • 1.1.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851),
 • 13.2.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851),
 • 1.4.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851),
 • 1.6.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy:

 • 22.8.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 13 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1753).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

 • 1.1.2023 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2661).

Ustawa o podatku od spadków i darowizn:

 • 2.10.2022 r. ‒ Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1846),
 • 13.10.2022 r. ‒ Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2084),
 • 1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych:

1.3.2023 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

Ustawa o opłacie skarbowej:

 • 19.10.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142),
 • 30.10.2022 r. ‒ Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812),
 • 3.11.2022 r. ‒ Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych:

 • 8.7.2022 r. ‒ Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452),
 • 27.7.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1512),
 • 1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731),
 • 1.1.2023 r. ‒ Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. z dnia 12 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001).

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej:

 • 29.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488),
 • 18.8.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1713),
 • 19.8.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy ‒ Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
 • 28.9.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933),
 • 29.11.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2015),
 • 14.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933),
 • 31.12.2022 r. ‒ Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707).

Ustawa o rachunkowości:

 • 29.7.2022 r. ‒ Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488).

W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawę o podatku od towarów i usług,
 • ustawę o podatku akcyzowym,
 • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawę o opłacie skarbowej,
 • ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawę o podatku tonażowym,
 • ustawę o doradztwie podatkowym,
 • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • ustawę o rachunkowości,
 • oraz rozporządzenia wykonawcze.

Publikacja adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, księgowych, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Teksty Ustaw Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1132
 • Wymiary: 210x295 mm
 • Waga: 2600 g
 • ISBN: 978-83-8291-606-5
 • EAN: 9788382916065
 • Kod serwisu: 00963200

Kategorie

Tagi