Monitor Prawniczy Nr 20/2022

Promocyjna cena
%
 • 72,25 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 68,00 zł
  Cena katalogowa: 85,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

W Monitorze Prawniczym znajdziesz wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie, fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych, przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa, aktualności z sal sądowych, czy obszerne dodatki tematyczne.

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 20/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. ALK dr hab. Przemysław PolańskiModel odpowiedzialności za nielegalne treści na gruncie Aktu o Usługach Cyfrowych". Akt o Usługach Cyfrowych wprowadza model odpowiedzialności oparty na dotychczasowych fundamentach stworzonych w art. 12–15 dyrektywy o handlu elektronicznym i w ustawie z 18.7.2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednak, obowiązujące obecnie przepisy stanowią jedynie punkt wyjścia dla stworzenia modelu odpowiedzialności opartej na typie i wielkości podmiotu. Najmniej nowych ryzyk i obowiązków prawnych dotknie szeroko rozumianą grupę pośredników w dostępie do treści, o ile grupa ta nie należy do kategorii dużych i bardzo dużych podmiotów. Najwięcej obciążeń prawnych dotknie platformy internetowe, czyli podmioty hostujące cudze treści oddziaływujące na miliony użytkowników w całej Unii Europejskiej. Model odpowiedzialności przyjęty w Unii Europejskiej stanowi więc kontynuację linii obranej 20 lat temu w dyrektywie 2000/31/WE o handlu elektronicznym. Wbrew zgłaszanym postulatom stworzenia modelu dedykowanego poszczególnym rodzajom nielegalnych treści, prawodawca unijny zdecydował się na przyjęcie bardziej ogólnego, systemowego podejścia opartego na sprecyzowaniu obowiązków należytej staranności oczekiwanych od operatorów platform internetowych. Rozwiązania dedykowane szczególnie niebezpiecznym rodzajom bezprawnych treści, takim jak pornografia dziecięca, czy treści terrorystyczne, pozostają wyjątkami od ogólnych reguł przyjętych w Akcie o Usługach Cyfrowych.
 • dr Arkadiusz SadzaZmiana wierzyciela a legitymacja do uzyskania dalszego tytułu wykonawczego (uwagi na tle art. 793 KPC)". W artykule poruszono zagadnienie legitymacji nowego wierzyciela do otrzymania drugiego egzemplarza tytułu wykonawczego wystawionego na rzecz jego poprzednika. Zagadnienie to ma istotne znaczenie praktyczne po zmianach wprowadzonych 8.9.2016 r. i 21.8.2019 r., od kiedy to regułą jest prowadzenie – w razie przejścia uprawnienia po uprzednim nadaniu klauzuli wykonalności – egzekucji na rzecz nowego wierzyciela bez konieczności wydawania mu tytułu wykonawczego powstałego na podstawie art. 788 § 1 KPC. Kodeks postępowania cywilnego nie wyłącza możliwości prowadzenia na rzecz wierzyciela – oczywiście w razie występowania potrzeby, o której mowa w art. 793 KPC – więcej niż jednej egzekucji (np. z innych składników majątku dłużnika) lub uzyskania przez wierzyciela prowadzącego egzekucję wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Analizie poddano więc zagadnienie, czy w razie powstania takiej potrzeby w sytuacji, gdy nowy wierzyciel prowadzi już egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego jego poprzednika, wierzyciel ten powinien uzyskać nowy tytuł wykonawczy na podstawie art. 788 § 1 KPC, czy też może on starać się o uzyskanie drugiego egzemplarza tytułu wykonawczego wystawionego wcześniej na rzecz wierzyciela pierwotnego (na podstawie art. 793 KPC).
 • dr Karolina OchocińskaWierzyciel zabezpieczony powierniczo w postępowaniu upadłościowym". Zabezpieczenia powiernicze są obecne w praktyce obrotu od wielu lat. Jedną z istotnych kwestii z punktu widzenia wierzyciela są losy ustanowionego zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, czy rozwiązania przewidziane w prawie upadłościowym zabezpieczają interes wierzyciela zabezpieczonego powierniczo. Ponadto wart rozważenia jest także wpływ regulacji poświęconej zabezpieczeniom powierniczym na przebieg postępowania upadłościowego.
 • Mateusz KnechtBrak zgody współtwórcy na wykonywanie prawa autorskiego do całości utworu jako źródło naruszenia autorskich praw majątkowych – glosa – II CSK 211/18". Omawiany wyrok daje możliwość spojrzenia na zagrożenia prawne związane z zawarciem umowy licencyjnej z punktu widzenia licencjobiorcy i zwrócenia uwagi na dysproporcjonalnie uprzywilejowaną sytuację podmiotu uprawnionego do praw autorskich względem licencjobiorcy. Zawierając umowę licencyjną, licencjobiorca każdorazowo podejmuje, często nieświadomie, ryzyko związane z możliwością nieuzyskania uprawnień do korzystania z utworu ze względu na potencjalne dokonanie czynności prawnej z podmiotem nieuprawnionym do dysponowania pełnią praw autorskich. Ryzyko to jest wpisane w sam model uzyskiwania licencji i licencjobiorca w zasadzie nie może się przed nim w pełni zabezpieczyć.
 • Stanisław GurgulZbywanie nieruchomości (łac. alienatio immobilium) przez osoby prawne Kościoła Katolickiego na rzecz innych podmiotów". Artykuł przedstawia skomplikowane relacje zachodzące między normami obowiązującego w Polsce porządku prawnego a normami prawa kanonicznego, regulującymi zbywanie (alienację) nieruchomości należących do jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego. Zagadnienie to jest różnie oceniane zwłaszcza w doktrynie, wymaga przeto odrębnej analizy, której podsumowaniem jest własna opinia/konkluzja autora artykułu.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 55
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 200 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065022841
 • EAN: 977123065022841
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie