FinTech. Nowe technologie w sektorze bankowym

Promocyjna cena
%
 • 211,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najobszerniejsze na rynku opracowanie prawnej problematyki funkcjonowania podmiotów sektora FinTech i świadczonych przez nich usług. Książka obejmuje zarówno rozwiązania już powszechnie stosowane (np. bankowość mobilna, robodoradztwo), jak i te, które dopiero są wdrażane (np. sztuczna inteligencja, open banking)... więcej ›

Opis książki

Publikacja stanowi kompleksowe, najobszerniejsze na rynku opracowanie prawnej problematyki funkcjonowania podmiotów sektora FinTech i świadczonych przez nich usług. Obejmuje ona swoim zakresem zarówno rozwiązania już powszechnie stosowane (np. bankowość mobilna, robodoradztwo), jak i te, które dopiero są wdrażane (np. sztuczna inteligencja, open banking).

Publikacja podzielona została na VIII części dotyczących:

 • nowych technologii w sektorze bankowym,
 • nowych modelów bankowości,
 • FinTech oraz usług bankowych i okołobankowych,
 • danych w sektorze bankowym,
 • zarządzania ryzykiem i cyberbezpieczeństwa w sektorze bankowym,
 • fintechów – tworzenia, finansowania, trendów, ram prawnych,
 • FinTech z perspektywy rynku finansowego,
 • FinTech w wybranych ustawodawstwach świata.

Ponadto w książce omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • blockchain i smart contracts,
 • Internet Reczy,
 • open banking,
 • kryptoaktywa,
 • e-tożsamość,
 • biometrię,
 • nowe metody badania zdolności kredytowej,
 • value added services (usługi dodatkowe),
 • robodoradztwo,
 • crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
 • sandbox (piaskownice regulacyjne).

Publikacja ma charakter międzynarodowy – rozdziały prezentujące rozwój FinTech w poszczególnych państwach świata, zostały przygotowane przez przedstawicieli cenionych, zagranicznych ośrodków akademickich.

Dzięki zaangażowaniu w jej powstanie nie tylko teoretyków, lecz także praktyków od lat związanych z rynkiem bankowym i okołobankowym oraz kancelariami specjalizującymi się w prawie nowych technologii z powodzeniem może służyć ona jako swoisty przewodnik wdrażania poszczególnych rozwiązań.

Publikacja ta skierowana jest zarówno do osób wykonujących zawody prawnicze, w tym: adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także aplikantów zawodów prawniczych, jak i przedstawicieli nauki oraz reprezentantów szeroko pojętego sektora bankowego i branży start-upowej.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Nowe technologie w sektorze bankowym

Rozdział 1. FinTech – pojęcie, historia, rynek

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie FinTech
 • 3. Historia FinTech
 • 4. Segmenty rynku FinTech
 • 5. Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem FinTech
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 2. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wybrane zastosowania AI w sektorze bankowym
 • 3. Aktualny stan prawny
 • 4. Nowe ramy prawne dla systemów AI
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. Blockchain i smart contracts w sektorze bankowym

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Możliwe wykorzystanie blockchain w bankowości
 • 3. Banki a MiCA
 • 4. Smart contracts i ich zastosowanie w finansach
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 4. Internet Rzeczy w FinTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wyzwania prawne związane z IoT w FinTech
 • 3. Płatności IoT
 • 4. Oszustwa w związku z płatnościami IoT
 • 5. Pozostałe rozwiązania IoT w bankowości
 • 6. Bezpieczeństwo IoT
 • 7. Podsumowanie

Część II. Nowe modele bankowości

Rozdział 1. Usługi płatnicze w erze otwartej bankowości

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Umowa ramowa
 • 3. Bezpieczeństwo usług płatniczych
 • 4. Nieautoryzowane transakcje płatnicze
 • 5. Transakcje płatnicze wykonane z użyciem nieprawidłowego identyfikatora
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 2. Zdecentralizowane finanse

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zalety i wady DeFi
  • 2.1. Decentralizacja
  • 2.2. Brak pośredników
  • 2.3. Własność środków
  • 2.4. Brak regulacji
 • 3. Filary DeFi
  • 3.1. Stablecoiny
  • 3.2. Pożyczki
  • 3.3. Zdecentralizowane giełdy (DEXy)
  • 3.4. Derywaty
 • 4. Regulacje prawne
  • 4.1. Regulacje rynku i powiązane normy publiczne
  • 4.2. Prawo cywilne i ochrona konsumentów
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. Kryptoaktywa w bankowości

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Trendy regulacyjne i wydarzenia, które je ukształtowały
 • 3. MiCA, czyli rynek kryptoaktywów w UE
 • 4. Kryptoaktywa a banki
 • 5. Otoczenie bankowe a usługi w zakresie kryptoaktywów
 • 6. Podsumowanie

Część III. FinTech a usługi bankowe i okołobankowe

Rozdział 1. Elektroniczna tożsamość i metody jej identyfikacji

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Rodzaje metod identyfikacji
 • 3. Klasyfikacja metod identyfikacji
  • 3.1. Podpis elektroniczny
  • 3.2. Uproszczone formy elektroniczne
 • 4. Publiczna aplikacja mobilna
 • 5. Metody identyfikacji zrównane z podpisem własnoręcznym
 • 6. Tożsamość cyfrowa
 • 7. Bankowość elektroniczna w Polsce
  • 7.1. Bankowość elektroniczna – uwagi ogólne
  • 7.2. Prawo polskie
  • 7.3. Prawo Unii Europejskiej
 • 8. Podsumowanie

Rozdział 2. Biometria w identyfikacji i weryfikacji klientów bankowych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie biometrii i jej wykorzystanie w polskim sektorze bankowym
 • 3. Dane biometryczne – definicja legalna i definicja funkcjonalna
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 3. Digitalizacja dokumentacji bankowej – aspekty prawne

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Dokumenty bankowe sporządzane na informatycznych nośnikach danych
 • 3. Aspekty praktyczne digitalizacji dokumentów bankowych
 • 4. Wykorzystanie chmury obliczeniowej dla digitalizacji dokumentacji bankowej
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 4. Digitalizacja trwałego nośnika w bankowości

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Definicja trwałego nośnika
 • 3. Obowiązek stosowania trwałego nośnika w działalności bankowej
 • 4. Praktyczne przykłady stosowania trwałego nośnika w bankach
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 5. Nowe metody badania zdolności kredytowej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Kryteria i metody badania zdolności kredytowej przez banki oraz nowe podejście do jej oceny
  • 2.1. Analiza kredytowa
  • 2.2. Analiza danych
 • 3. Korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem innowacyjnych metod w świadczeniu usług bankowych
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 6. Value Added Services (usługi dodatkowe)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie, klasyfikacja i przykłady VAS
 • 3. Ocena prawna VAS
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 7. Robo-doradztwo

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie i klasyfikacja robo-doradztwa
 • 3. Opracowanie koncepcji i założeń modelu robo-doradztwa
 • 4. Projektowanie, testowanie i wdrażanie algorytmów
 • 5. Rola systemu nadzoru zgodności z prawem w usłudze robo-doradztwa
 • 6. Zagrożenia związane ze świadczeniem usługi robo-doradztwa
 • 7. Korzyści wynikające ze świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w formie robo-doradztwa
 • 8. Podsumowanie

Rozdział 8. Porównywarki ofert usług bankowych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Istota i rodzaje przeglądarek finansowych
 • 3. Zalety i wady porównywarek finansowych
 • 4. Porównywarki finansowe według dyrektywy PAD
 • 5. Model biznesowy porównywarki finansowej
 • 6. Podsumowanie

Część IV. Dane w sektorze bankowym

Rozdział 1. Optymalizacja procesów w bankowości przy wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji a przetwarzanie danych osobowych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. AI a przetwarzanie danych w FinTech – uwagi ogólne
 • 3. Przegląd największych wyzwań i ryzyk
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 2. Bezpieczeństwo danych w bankowości elektronicznej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Systemy informatyczne oraz centra danych – zagadnienia węzłowe
 • 3. Bankowe systemy informatyczne – potencjalne zagrożenia
 • 4. Bankowe systemy informatyczne – bezpieczna infrastruktura dla bankowości elektronicznej
 • 5. Bankowe systemy informatyczne – bezpieczne korzystanie z aplikacji przez użytkownika
 • 6. Podsumowanie

Część V. Zarządzanie ryzykiem i cyberbezpieczeństwo w sektorze bankowym

Rozdział 1. Cyberbezpieczeństwo w sektorze bankowym – zarys zagadnienia

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Cyberbezpieczeństwo – wyjaśnienie pojęcia i główne wyzwania w obszarze FinTech
 • 3. Krajobraz regulacyjny cyberbezpieczeństwa w sektorze FinTech
 • 4. Regulacje horyzontalne cyberbezpieczeństwa w branży FinTech
 • 5. Regulacje sektorowe cyberbezpieczeństwa w branży FinTech
 • 6. Inne regulacje odnoszące się do cyberbezpieczeństwa FinTech
 • 7. Podsumowanie

Rozdział 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) w FinTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Znaczenie przeciwdziałania praniu pieniędzy w FinTech
 • 3. Ryzyko związane z AML w branży FinTech
 • 4. Rozwój technologii wspierających AML
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. Compliance w sektorze bankowym

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Geneza zadań i pozycji prawnej compliance w bankach w Polsce
 • 3. Zadania compliance w bankach
 • 4. Pozycja prawna compliance w banku
 • 5. Podsumowanie

Część VI. Fintechy – tworzenie, finansowanie, trendy, ramy prawne

Rozdział 1. Prawne aspekty zakładania fintechów

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Formy prawne zakładania fintechów i regulacje w zakresie ich prowadzenia
 • 3. „Mozaika regulacyjna" – zarys ram prawnych dla poszczególnych wybranych podmiotów
 • 4. Specyfika procesów rejestracyjnych w ogólności – uwagi praktyczne dotyczące przebiegu postępowań i wymaganej dokumentacji
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 2. Prawnodaninowe (w tym prawnopodatkowe) aspekty zakładania fintechów

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Forma prawna fintechu i daniny publicznoprawne – mozaika regulacyjna
 • 3. „Mozaika regulacyjna" – zarys ram prawnodaninowych dla wybranych podmiotów
 • 4. PIT, CIT i IP Box
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. Prawne ramy współpracy fintechów z instytucjami finansowymi

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Prawne modele współpracy instytucji finansowych i fintechów
 • 3. Regulacje prawne wyznaczające ramy współpracy fintechów z instytucjami finansowymi
 • 4. Wpływ regulacji dot. outsourcingu bankowego oraz outsourcingu usług płatniczych na współpracę instytucji finansowych z fintechami
 • 5. Regulacje z zakresu wykorzystania chmury obliczeniowej w działalności instytucji finansowych
 • 6. Nowe wymogi z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikające z DORA
 • 7. Podsumowanie

Rozdział 4. Tworzenie nowych produktów z zakresu FinTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Analiza najważniejszych trendów w branży FinTech
 • 3. Zastosowanie rozwiązań FinTech w e-commerce
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 5. Crowdfunding

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Modele finansowania
 • 3. Ramy prawne
 • 4. Korzyści z crowdfundingu
 • 5. Przykłady zastosowań crowdfundingu przez fintechy
 • 6. Podsumowanie

Część VII. FinTech z perspektywy rynku finansowego

Rozdział 1. FinTech a wybrane regulacje rynku finansowego

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wybrane regulacje wpływające na rozwój FinTech w Polsce
  • 2.1. Akty o charakterze soft law – motor czy hamulec rozwoju FinTech?
  • 2.2. Interpretacje KNF w indywidualnych sprawach
 • 3. FinTech a wybrane regulacje dotyczące ochrony klienta na rynku finansowym
  • 3.1. Rozwój FinTech a materialna transparentność wzorców umownych
  • 3.2. FinTech a misseling usług finansowych
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 2. FinTech a InsurTech, LendTech i BigTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. InsurTech
 • 3. LendTech
 • 4. BigTech
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. Sandbox. Piaskownice regulacyjne – rola, znaczenie i perspektywy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Piaskownice regulacyjne a rynek finansowy
 • 3. Wybrane konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie piaskownic regulacyjnych
 • 4. Piaskownica regulacyjna w Wielkiej Brytanii jako podstawa tworzenia regulowanego środowiska na rynku finansowym
 • 5. Piaskownica wirtualna – przyszłość rozwiązań?
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 4. FinTech z perspektywy organów nadzoru

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Definicja RegTech i SubTech
 • 3. Komisja Nadzoru Finansowego
 • 4. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 • 5. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz inne organy nadzorcze w USA
 • 6. Podsumowanie

Część VIII. FinTech w wybranych ustawodawstwach świata

Rozdział 1. Prawne aspekty ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w Hiszpanii – perspektywa FinTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Korzyści i zagrożenia dla użytkowników produktów i usług FinTech
 • 3. Obowiązujące europejskie i hiszpańskie przepisy dotyczące ochrony użytkowników produktów i usług FinTech (ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów)
 • 4. Ochrona konsumentów na rynku FinTech w Hiszpanii
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 2. FinTech w Brazylii

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Operacje kredytowe
 • 3. Metody płatności
 • 4. Agenda BC# oraz LIFT
 • 5. Piaskownica regulacyjna BACEN
 • 6. Piaskownica regulacyjna CVM
 • 7. Otwarte finanse
 • 8. Podsumowanie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 572
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8356-201-8
 • EAN: 9788383562018
 • Kod serwisu: 00997800

Kategorie