Finanse, podatki, inwestowanie. Kompendium dla dyrektora finansowego + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne kompendium wiedzy obejmujące najważniejsze aspekty pracy dyrektorów finansowych oraz innych osób odpowiedzialnych za finanse w organizacji. Poradnik wskazuje kluczowe problemy, podstawy prawne oraz działania, jakie należy podejmować. Cennym dodatkiem są  praktyczne wskazówki oraz dylematy warte przemyślenia w celu optymalizacja działania organizacji... więcej ›

Opis książki

Celem publikacji jest przedstawienie praktycznych aspektów pracy dyrektorów finansowych oraz innych osób odpowiedzialnych za finanse w organizacji.

Publikacja omawia takie tematy, jak:

 • zadania, kompetencje i odpowiedzialność dyrektorów finansowych i osób zajmujących się finansami w organizacji;
 • formy prowadzenia działalności gospodarczej i ich prawno-podatkowe konsekwencje w pracy dyrektorów finansowych;
 • obowiązki związane z prowadzeniem organizacji;
 • finansowanie i zasady zarządzania płynnością organizacji;
 • kontrole i sankcje dla organizacji związane z zarządzaniem finansami organizacji;
 • rozliczanie oraz dochodzenie należności z działalności organizacji.

Opracowanie w przystępny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia z codziennej pracy dyrektora finansowego. Każda część rozpoczyna się od wskazana kluczowych problemów, podstawy prawnej oraz działań, jakie należy podejmować. Na końcu każdej części czytelnik znajdzie praktyczne wskazówki oraz dylematy warte przemyślenia w celu optymalizacja działania organizacji.

Czytelnik otrzyma niezbędną dawkę wiedzy prawniczej oraz ekonomicznej, podpartej praktyką funkcjonowania różnych organizacji. Zawarte w publikacji stwierdzenia mogą być elementarzem dla początkujących CFO, ale też inspiracją dla doświadczonych dyrektorów finansowych poszukujących nowego spojrzenia na swoje organizacje.

Zawarte w opracowaniu wskazówki nie stanowią porady prawnej ani formy doradztwa, jednak mogą być cennym spostrzeżeniem pozwalającym na opracowanie własnych rozwiązań.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są obowiązki organizacji związane z zarządzaniem finansami organizacji?
 • Jakie są źródła finansowania organizacji i instrumenty zarządzania płynnością?
 • Jakie formy prowadzenia działalności organizacji mogą być korzystne dla różnych organizacji?
 • Na jakie kontrole organizacja powinna się przygotować w trakcie prowadzenia działalności?
 • Jakie sankcje karne i odpowiedzialność wiążą się z niedopełnieniem obowiązków dyrektorów finansowych?

Książka przeznaczona jest dla managerów, przedsiębiorców i osób zarządzających finansami organizacji. Praktyczną wiedzę znajdą w opracowaniu zarówno członkowie zarządów organizacji odpowiedzialni za finanse, jak również osoby, które chcą rozwijać się w zakresie zarządzania finansami organizacji.

Spis treści

O Autorze

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Organizacja pracy dyrektora finansowego

 • 1. Zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za finanse organizacji
 • 2. Organizacja pracy dyrektora finansowego
 • 3. Odpowiedzialność dyrektora finansowego

Rozdział II. Forma prowadzenia działalności oraz zasady opodatkowania

 • 1. Spółka jawna i spółka partnerska
  • 1.1. Spółka jawna
  • 1.2. Spółka partnerska
 • 2. Spółka komandytowa
 • 3. Spółka komandytowo-akcyjna
 • 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5. Prosta spółka akcyjna
 • 6. Spółka akcyjna
 • 7. Fundacje i stowarzyszenia
  • 7.1. Fundacja
  • 7.2. Stowarzyszenie
 • 8. Fundacja rodzinna

Rozdział III. Zasady wynagradzania osób zatrudnionych w organizacji

 • 1. Pracownicy
 • 2. Zleceniobiorcy
 • 3. Współpracownicy na umowie agencyjnej
 • 4. Współpracownicy na umowie komisu
 • 5. Osoby wykonujące umowy o dzieło
 • 6. Współpracownicy na kontraktach managerskich
 • 7. Członkowie zarządu
 • 8. Członkowie rady nadzorczej
 • 9. Współpracownicy na umowie B2B
 • 10. Pracownicy zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej

Rozdział IV. Zarządzanie finansami organizacji

 • 1. Struktura kapitałów w teorii finansów
 • 2. Kapitał zakładowy
 • 3. Kapitał obrotowy
 • 4. Majątek organizacji
  • 4.1. Inwentaryzacja
  • 4.2. Inwentarz
  • 4.3. Amortyzacja
 • 5. Kapitał żelazny
 • 6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • 7. Pracownicze Programy Emerytalne i Pracownicze Plany Kapitałowe
 • 8. Kasy zapomogowo-pożyczkowe

Rozdział V. Obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne

 • 1. Sprawozdanie finansowe
 • 2. e-Sprawozdania finansowe
 • 3. Zasady raportowania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • 4. Krajowy System e-Faktur
 • 5. Obowiązki ewidencyjne i kasa fiskalna

Rozdział VI. Finansowanie działalności gospodarczej

 • 1. Pozyskanie kapitału
  • 1.1. Długo- i krótkoterminowe kredyty bankowe
  • 1.2. Dłużne papiery wartościowe
  • 1.3. Leasing
  • 1.4. Faktoring
  • 1.5. Crowdfunding i pożyczki społecznościowe
 • 2. Polityka dywidendy

Rozdział VII. Zarządzanie płynnością i ciągłością działania

 • 1. Elementy cyberbezpieczeństwa
 • 2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • 3. Zarządzanie ryzykiem
  • 3.1. Ryzyko prawne
  • 3.2. Compliance
  • 3.3. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Rozdział VIII. Zarządzanie kosztami organizacji

 • 1. Koncepcje strategicznego zarządzania kosztami
  • 1.1. Rachunek kosztów związany z cyklem życia produktów (lifecycle costing)
  • 1.2. Rachunek kosztów docelowych (target costing)
  • 1.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen, sustainable improvement costing)
 • 2. Polityka cen transferowych
 • 3. Optymalizacja zatrudnienia
  • 3.1. Zwolnienia grupowe
  • 3.2. Program dobrowolnych odejść

Rozdział IX. Kontrola wykonywania przepisów prawa podatkowego

 • 1. Czynności sprawdzające
 • 2. Kontrola podatkowa
 • 3. Postępowanie podatkowe
 • 4. Kontrola celno-skarbowa
 • 5. Możliwości zabezpieczenia sytuacji podatnika
  • 5.1. Interpretacja ogólna
  • 5.2. Interpretacja indywidualna
  • 5.3. Wiążąca informacja stawkowa
  • 5.4. Wiążąca informacja akcyzowa
  • 5.5. Wiążąca informacja taryfowa
  • 5.6. Wiążąca informacja o pochodzeniu
  • 5.7. Uprzednie porozumienie cenowe
  • 5.8. Porozumienie inwestycyjne – tzw. interpretacja 590
  • 5.9. Pisemne interpretacje ZUS

Rozdział X. Kontrola płatników składek

 • 1. Kontrola wywiązywania się z obowiązków płatnika
 • 2. Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

Rozdział XI. Zajęcia komornicze i dochodzenie należności

 • 1. Zajęcie wynagrodzenia pracownika
 • 2. Windykacja i dochodzenie należności
 • 3. Ulga na złe długi
 • 4. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • 5. Ulgi i umorzenia należności wobec ZUS

Rozdział XII. Restrukturyzacja przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością

 • 1. Istota i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie
 • 2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • 3. Przyspieszone postępowanie układowe
 • 4. Postępowanie układowe
 • 5. Postępowanie sanacyjne

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów omawiane w publikacji, w tym m.in.:

 • umowy spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej,
 • statutu: spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, fundacji, stowarzyszenia, fundacji rodzinnej,
 • uchwały dotyczącej wynagradzania członków zarządu,
 • regulaminu rady nadzorczej,
 • protokołu z posiedzenia zarządu spółki,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • wniosków o wydanie: interpretacji indywidualnej, interpretacji ogólnej, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 196
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 330 g
 • ISBN: 978-83-8356-225-4
 • EAN: 9788383562254
 • Kod serwisu: 00998500

Kategorie

Tagi