Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Nowość Bestseller

Spółka cywilna. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

 • 229,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie zagadnienia spółki cywilnej na potrzeby czynności notarialnych. Autorzy skupiają się przede wszystkim na praktycznych aspektach danego zagadnienia, wskazując przy tym kwestie, z którymi wiążą się potencjalne problemy czy błędy. Publikacja zawiera wskazówki, przykłady oraz wzory umów przydatne w codziennej pracy... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie spółki cywilnej na potrzeby czynności notarialnych.

Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w art. 860–875 KC. Do oceny prawnej tego stosunku mają też zastosowanie przepisy ogólne prawa cywilnego, a także przepisy części ogólnej prawa zobowiązań zawarte w księdze trzeciej KC.

Publikacja kompleksowo omawia zagadnienia związane ze spółką cywilną z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Książka została podzielona na dwie części, by jak najdokładniej ukazać złożoność spółki cywilnej.

W części pierwszej, opracowanie w praktyczny sposób omawia problematykę spółki cywilnej z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • zagadnień ogólnych w spółce cywilnej,
 • dziedziczenia wkładu,
 • spadkobrania,
 • charakterystykę majątku wspólników spółki cywilnej,
 • trwałości składu osobowego spółki,
 • roszczenia małżonków wspólników spółki cywilnej,
 • roszczenia wierzycieli osobistych małżonka wspólnika spółki cywilnej,
 • zapis windykacyjny praw i obowiązków w spółce,
 • reprezentacja spółki cywilnej,
 • quasi-podmiotowość spółki,
 • likwidacja spółki.

Część druga zawiera wzory aktów notarialnych, które mogą wystąpić w praktyce notarialnej:

 • umowy spółki cywilnej, w której przedmiotem wkładu jest nieruchomość;
 • przystąpienie do spółki cywilnej i przeniesienie własności nieruchomości;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną;
 • podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po rozwiązaniu spółki;
 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki cywilnej zmiana umowy spółki cywilnej;
 • zmiana umowy spółki, podwyższenie wkładu aportem w postaci przedsiębiorstwa i umowa przenosząca przedsiębiorstwo;
 • przeniesienie własności nieruchomości ze współwłasności łącznej wspólników do majątków osobistych;
 • przeniesienie użytkowania wieczystego do majątków wspólników spółki cywilnej po rozwiązaniu spółki;
 • wystąpienie ze spółki cywilnej i umowy darowizny;
 • sprzedaż nieruchomości przez spółkę cywilną – spółce cywilnej w celu wyodrębnienia lokalu;
 • ugoda – porozumienie wspólników w sprawie wystąpienia ze spółki i rozliczenia wspólnika;
 • ugoda – ustąpienie wspólnika ze spółki w skład której wchodzi nieruchomość i rozliczenie wspólników;
 • rozwiązanie spółki cywilnej;
 • klauzula w przedmiocie niepobrania PCC od przekształcenia spółki prawa cywilnego.

Publikacja polecana jest szczególnie dla notariuszy i zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto będzie przydatna dla osób mającym na co dzień do czynienia z instytucją spółki cywilnej.

Publikacje z serii Praktyka Notarialna ukazują się pod patronatem naukowym dr. Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

Część I. Komentarz praktyczny

Rozdział 1. Spółka cywilna – uwagi ogólne

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Umowa spółki i jej forma
 • 3. Cechy umowy spółki
 • 4. Elementy istotne umowy spółki
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Essentialia negotii
  • 4.3. Postanowienia fakultatywne umowy spółki
 • 5. Prawa i obowiązki wspólników
 • 6. Katalog praw wspólników
  • 6.1. Uwagi wstępne
  • 6.2. Prawo do wypłaty zysku spółce
  • 6.3. Prawo do części majątku w razie wystąpienia wspólnika bądź rozwiązania spółki
  • 6.4. Prawo do zwrotu wydatków lub wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw spółki
  • 6.5. Prawo do zwrotu rzeczy wniesionych do używania
  • 6.6. Prawo do wypłaty równowartości wkładu w razie wystąpienia wspólnika lub rozwiązania spółki
 • 7. Obowiązki wspólnika
  • 7.1. Uwagi wstępne
  • 7.2. Obowiązek wniesienia wkładu do spółki
   • 7.2.1. Wkład do spółki
   • 7.2.2. Wniesienie do spółki wkładu w postaci nieruchomości
  • 7.3. Udział wspólnika w stratach
 • 8. Korporacyjne prawa i obowiązki wspólników
  • 8.1. Uwagi wstępne
  • 8.2. Prawo do prowadzenia jej spraw oraz prawo do reprezentowania spółki
  • 8.3. Prawo reprezentacji
  • 8.4. Prawo głosu oraz prawo wyrażenia sprzeciwu
  • 8.5. Prawo do uzyskania informacji o stanie spółki
  • 8.6. Prawo do wystąpienia ze spółki za wypowiedzeniem, bądź z ważnych przyczyn – bez wypowiedzenia
  • 8.7. Prawo do żądania rozwiązania spółki przez sąd
  • 8.8. Obowiązek prowadzenia spraw spółki

Rozdział 2. Majątek wspólny wspólników spółki prawa cywilnego

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Majątek wspólny wspólników w przypadku rozwiązania spółki
 • 3. Rozporządzanie majątkiem wspólnym przez wspólników
 • 4. Podział majątku spółki cywilnej

Rozdział 3. Charakterystyka majątku wspólników spółki cywilnej będących małżonkami

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Spółka cywilna a ustrój majątkowy małżeński
 • 3. Ustrój majątkowy małżeński a przynależność majątkowych praw spółkowych
 • 4. Zawiązanie spółki cywilnej przed zawarciem małżeństwa
 • 5. Zawiązanie spółki cywilnej w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej
 • 6. Zawiązanie spółki cywilnej w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
 • 7. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej a przynależność do majątku małżonków
 • 8. Rozliczenie nakładów
 • 9. Zarząd majątkami

Rozdział 4. Zagadnienie podmiotowości spółki prawa cywilnego

Rozdział 5. Podmiotowość spółki cywilnej w przepisach regulujących pobór danin publicznych

 • 1. Wstęp
 • 2. Podatek od towarów i usług (VAT)
 • 3. Podatki dochodowe (PIT i CIT)
  • 3.1. Podmiotowość spółki cywilnej w podatkach dochodowych
  • 3.2. Płatnicy podatków dochodowych
   • 3.2.1. Wstęp
   • 3.2.2. Spółka cywilna jako zakład pracy będący płatnikiem PIT
   • 3.2.3. Spółka cywilna jako płatnik CIT
  • 3.3. Ceny transferowe
 • 4. Ewidencja rachunkowa i podatkowa
 • 5. Akcyza
 • 6. Podatek od nieruchomości
 • 7. Spółka cywilna jako płatnik ubezpieczeń społecznych
 • 8. Ewidencja podatników i płatników

Rozdział 6. Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Prowadzenie spraw spółki cywilnej
 • 3. Reprezentacja spółki cywilnej

Rozdział 7. Działanie za spółkę

Rozdział 8. Zmiany składu osobowego spółki

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Forma
 • 3. Termin
 • 4. Okoliczności faktyczne i prawne zmian osobowych w spółce cywilnej

Rozdział 9. Utworzenie spółki cywilnej i zmiana umowy spółki

 • 1. Wstęp
 • 2. Podatki dochodowe
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Wkłady do spółki cywilnej
  • 2.3. Wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki cywilnej a odpisy amortyzacyjne
  • 2.4. Ceny transferowe
 • 3. Podatek VAT
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Wkład jako dostawa towarów bądź świadczenie usług
  • 3.3. Podstawa opodatkowania
 • 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 10. Działalność i rozwiązanie spółki cywilnej

 • 1. Wstęp
 • 2. Podatki dochodowe
  • 2.1. Transparentność spółki cywilnej
  • 2.2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową
  • 2.3. Opodatkowanie dochodów wspólników spółek cywilnych
   • 2.3.1. Wprowadzenie
   • 2.3.2. Opodatkowanie osób fizycznych
   • 2.3.3. Wpływ formy opodatkowania na wysokość składek zdrowotnych
   • 2.3.4. Kryteria wyboru formy opodatkowania wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi
  • 2.4. Podatek dochodowy od osób prawnych
 • 3. Ubezpieczenie społeczne wspólników spółki cywilnej
 • 4. Przystąpienie do spółki cywilnej przez jej byłego pracownika
 • 5. Podatek VAT i podatek akcyzowy
 • 6. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe
  • 6.1. Wprowadzenie
  • 6.2. Odpowiedzialność solidarna
  • 6.3. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych
  • 6.4. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
 • 7. Rozwiązanie spółki cywilnej
  • 7.1. Podatki dochodowe
  • 7.2. Podatek VAT

Rozdział 11. Roszczenia majątkowe wobec wspólnika spółki cywilnej

 • 1. Roszczenia majątkowe małżeńskie w przypadku rozwodu lub podziału majątku
 • 2. Roszczenia w przypadku upadłości wspólnika
 • 3. Roszczenia wierzycieli osobistych wobec wspólników spółki cywilnej (małżonka wspólnika spółki prawa cywilnego)

Rozdział 12. Roszczenia wspólnika na wypadek wypowiedzenia udziału w spółce

 • 1. Wstęp
 • 2. Rozliczenia z występującym wspólnikiem
 • 3. Przedawnienie roszczeń
 • 4. Właściwość sądu
 • 5. Skutki podatkowe w zakresie podatków dochodowych
 • 6. Skutki podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 13. Roszczenia wspólników spółki cywilnej na wypadek rozwiązania spółki

 • 1. Wstęp
 • 2. Charakterystyka majątku wspólników, podział majątku
 • 3. Następstwa śmierci wspólnika
 • 4. Roszczenia spadkobierców
 • 5. Odpowiedzialność za długi

Rozdział 14. Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wykonywanie praw spadkobierców przez zarządcę sukcesyjnego w przypadku zastrzeżenia wejścia spadkobierców do spółki
 • 3. Wykonywanie praw spadkobierców przez zarządcę sukcesyjnego w przypadku niezastrzeżenia wejścia spadkobierców do spółki

Rozdział 15. Spadkobranie w spółce prawa cywilnego, zmiany składu osobowego

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Zmiana składu osobowego spółki prawa cywilnego w drodze spadkobrania

Rozdział 16. Zapis windykacyjny w spółce prawa cywilnego

Rozdział 17. Odpowiedzialność za zobowiązania

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
 • 3. Odpowiedzialność osobista dłużnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej

Część II. Wzory aktów notarialnych

 • 1. Umowa spółki prawa cywilnego, w której przedmiotem wkładu jest nieruchomość
 • 2. Oświadczenie o przystąpieniu do spółki prawa cywilnego, wystąpieniu ze spółki, zmiana umowy spółki
 • 3. Przystąpienie do spółki prawa cywilnego i przeniesienie własności nieruchomości do współwłasności łącznej wszystkich wspólników
 • 4. Zmiana umowy spółki, podwyższenie wkładu aportem w postaci przedsiębiorstwa i umowa przenosząca przedsiębiorstwo
 • 5. Sprzedaż nieruchomości przez spółkę prawa cywilnego
 • 6. Umowa przeniesienia wkładów przez wspólników spółki cywilnej będących małżonkami ze wspólności majątkowej małżeńskiej do wspólności wspólników spółki cywilnej
 • 7. Porozumienie w sprawie przystąpienia wspólnika i ustąpienia wspólnika
 • 8. Ugoda – ustąpienie wspólnika ze spółki, w której w skład majątku wspólnego wspólników wchodzi nieruchomość, i rozliczenie wspólnika
 • 9. Ugoda – porozumienie wspólników w sprawie wystąpienia ze spółki i rozliczenia wspólnika
 • 10. Przeniesienie własności nieruchomości ze współwłasności łącznej wspólników do majątków osobistych wspólników spółki cywilnej
 • 11. Wystąpienie ze spółki prawa cywilnego, umowa zmieniająca umowę spółki oraz umowa darowizny
 • 12. Rozwiązanie spółki prawa cywilnego
 • 13. Przeniesienie użytkowania wieczystego do majątków wspólników spółki prawa cywilnego po rozwiązaniu spółki
 • 14. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki
 • 15. Uproszczony plan przekształcenia spółki
 • 16. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną – wersja skrócona
 • 17. Przekształcenie spółki prawa cywilnego w spółkę komandytową
 • 18. Przekształcenie spółki prawa cywilnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19. Przekształcenie spółki prawa cywilnego w spółkę akcyjną
 • 20. Wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21. Odnowienie i przeniesienie nieruchomości w celu zwolnienia z długu (datio in solutum) oraz hipoteka
 • 22. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorcy – wspólnika spółki cywilnej
 • 23. Klauzula w przedmiocie niepobrania podatku od czynności cywilnoprawnych od przekształcenia spółki prawa cywilnego

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wzory aktów notarialnych zawartych w publikacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Praktyka Notarialna
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 434
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8356-435-7
 • EAN: 9788383564357
 • Kod serwisu: 0A008600

Kategorie

Tagi