Przedsprzedaż

Ochrona sygnalistów. Praktyczna analiza przepisów ustawy + wzory do pobrania

 • 189,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
31 lipca 2024
Powiadomienie o premierze ›

Praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy o ochronie sygnalistów, a w szczególności takich kwestii jak katalog naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu, przyjmowanie zgłoszeń anonimowych, procedura zgłoszeń wewnętrznych, ochrona sygnalisty oraz jego danych osobowych. Poradnik zawiera liczne przykłady oraz wzory procedur... więcej ›

Opis książki

Publikacja to praktyczny poradnik szczegółowo omawiający przepisy ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów wejdą w życie 25 września 2024 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać 25 grudnia 2024 r. Obowiązek stosowania się do nowych przepisów mają wszystkie podmioty – zarówno prywatne, jak i z sektora publicznego – na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie jednostki organizacyjne gmin lub powiatów, liczące mniej niż 10 000 mieszkańców.

Oznacza to, że podmioty, których dotyczą obowiązki wskazane w ustawie, mają jedynie 3 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów, a w tym wdrożenie wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego. Niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić pracodawcy grzywną.

Książka omawia przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, a w szczególności takie kwestie, jak:

 • katalog naruszeń prawa, które mogą być zgłaszane przez sygnalistę,
 • konsultacje procedury wewnętrznej z organizacją związkową albo z przedstawicielami osób świadczących pracę,
 • przyjmowanie zgłoszeń anonimowych,
 • procedura zgłoszeń wewnętrznych,
 • ochrona sygnalisty i zakaz działań odwetowych,
 • zgłoszenia wewnętrzne w grupach kapitałowych,
 • ochrona danych osobowych sygnalisty,
 • przepisy karne.

Najważniejsze atuty publikacji:

 • praktyczna i kompleksowa analiza przepisów nowej ustawy o ochronie sygnalistów,
 • duża liczba przykładów i wyjaśnień ekspertów,
 • wzory procedur zgłoszeń wewnętrznych, które można stosować w różnego rodzaju organizacjach,
 • zespół autorski, w którego skład wchodzą prawnicy-praktycy oraz osoby, które były zaangażowane bezpośrednio w prace nad projektem ustawy.

W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby osoba zgłaszająca naruszenie prawa była objęta ochroną jako sygnalista?
 • Czy sygnalistą może być wolontariusz, stażysta lub praktykant?
 • Jakiego rodzaju naruszenia prawa będą mogły być zgłaszane przez sygnalistę?
 • Czy zgłaszanie naruszeń prawa przez sygnalistę jest obowiązkowe?
 • Czy ustawa o ochronie sygnalistów przewiduje jakiekolwiek korzyści dla sygnalisty za dokonanie zgłoszenia?
 • Jak należy rozumieć wymóg, aby zgłoszenie sygnalisty dotyczyło informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą?
 • Czy sygnalista ma obowiązek dokonania najpierw zgłoszenia wewnętrznego zanim dokona zgłoszenia zewnętrznego?
 • Czy sygnalista ma obowiązek wskazywać w zgłoszeniu kwalifikację prawną czynu zabronionego, o którym informuje?
 • Jaką ochroną będą objęte osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub z nim powiązane?
 • Czy pomagającym sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia może być związek zawodowy, a jeśli tak, to jaka ochrona jest dla niego przewidziana?
 • Czy osoba rozpatrująca zgłoszenia sygnalistów w podmiocie prawnym będzie korzystać z ochrony przed działaniami odwetowymi jako osoba powiązana z sygnalistą?
 • Przed jakimi działaniami odwetowymi będzie chroniony sygnalista?
 • Czy sygnalista, który jednocześnie jest sprawcą czynu zabronionego, którego popełnienie zgłasza, jest chroniony przed odpowiedzialnością karną, cywilną czy administracyjną za jego popełnienie?
 • Od którego momentu i jak długo sygnalista jest objęty ochroną przed działaniami odwetowymi?
 • Jakie podmioty mają obowiązek wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • Jak należy przeprowadzić konsultacje procedury zgłoszeń wewnętrznych ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników?
 • Jakie elementy obowiązkowe musi zawierać procedura zgłoszeń wewnętrznych, a jakie elementy są fakultatywne?
 • Kto może być odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów w danej organizacji?
 • Czy sygnalista może dokonać zgłoszenia anonimowego?
 • Czy procedura zgłoszeń wewnętrznych może zawierać określenie systemu zachęt do korzystania z niej przez sygnalistów?
 • Jak będzie zorganizowane postępowanie organów publicznych w związku z wpłynięciem informacji sygnalnej?
 • Jak organ publiczny powinien zakwalifikować pismo, które jednocześnie może być uznane za informację sygnalną lub skargę?

W książce zamieszczone są również wzory procedur zgłoszeń wewnętrznych, takich jak:

 • procedura zgłoszeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie,
 • procedura zgłoszeń wewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych,
 • procedura zgłoszeń wewnętrznych w stowarzyszeniu.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji:

 • procedura zgłoszeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie,
 • procedura zgłoszeń wewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych,
 • procedura zgłoszeń wewnętrznych w stowarzyszeniu.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 31 lipca 2024
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8356-724-2
 • EAN: 9788383567242
 • Kod serwisu: 0A026900

Kategorie

Tagi