Dictionary of Insurance Terms. Słownik terminologii ubezpieczeniowej. Angielsko-polski/Polsko-angielski

Autor: Roman Kozierkiewicz

Opis produktu:

English - Polish and Polish - English Dictionary of Insurance Terms includes more than 10000 terms and ranges over the whole area of insurance, including the many related subjects insurance people need to know about. Selection of entries has been based not only on widely accepted classification of insurance business into life and... więcej ›

  • Inni klienci kupili również
  • Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

English - Polish and Polish - English Dictionary of Insurance Terms includes more than 10000 terms and ranges over the whole area of insurance, including the many related subjects insurance people need to know about. Selection of entries has been based not only on widely accepted classification of insurance business into life and nonlife insurance, but also includes other fields of insurance activities according to the European Union legislation.

This Dictionary is addressed to all involved in insurance business i.e. insurance companies, agents and brokers, actuaries as well as students of insurance departments as university level.


Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 10 000 haseł obejmujących całą dziedzinie ubezpieczeń jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalności ubezpieczeniowej. Wybór haseł dokonano nie tylko w oparciu o szeroko przyjętą klasyfikację ubezpieczeń na życiowe i inne niż życiowe, lecz również z uwzględnieniem innych dziedzin ubezpieczeń zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Słownik jest adresowany do osób działających w branży ubezpieczeniowej (firmy ubezpieczeniowe, agenci, brokerzy i aktuariusze) oraz studentów wydziałów ubezpieczeń wyższych uczelni.

Szczegóły

Seria: Słowniki
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-7483-264-9
Liczba stron: 342
Waga: 431 g