W trosce o rodzinę Księga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

Słowo wstępne Drogi Czytelniku, do Twoich rąk trafia Księga pamiątkowa przygotowana dla Pani Profesor Wandy Stojanowskiej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na dzisiejszym rynku wydawniczym pojawia się wiele ksiąg... więcej ›

Opis książki

Słowo wstępne

Drogi Czytelniku,

do Twoich rąk trafia Księga pamiątkowa przygotowana dla Pani Profesor Wandy Stojanowskiej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na dzisiejszym rynku wydawniczym pojawia się wiele ksiąg pamiątkowych. Jest to z pewnością wyraz woli współautorów tych ksiąg wyrażenia szacunku i uznania dla osób, którym są one dedykowane. Niniejszą księgą jednak składamy hołd Osobie szczególnej. Pani Profesor Wanda Stojanowska jest bowiem osobą, która całe swoje zawodowe życie poświęciła ważnej, trudnej i nie zawsze należycie docenianej dziedzinie, jaką jest prawo rodzinne. Dziedzina ta stała się dla niej pasją, w ramach której umiejętnie łączy głęboką wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Inicjatorem tej Księgi pamiątkowej jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z którym Pani Profesor Wanda Stojanowska związana jest trwale od 2001 r. Jeszcze w grudniu tego roku została kierownikiem Katedry Prawa Rodzinnego na ówczesnym Wydziale Prawa (obecnie katedra ta nosi nazwę Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich). Na UKSW prowadzi Ona wykłady dla studentów prawa oraz seminaria magisterskie z zakresu prawa rodzinnego. Zajęcia te zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Wynikało to z pewnością tak z ogromnej wiedzy praktycznej i teoretycznej Pani Profesor, jak i z dużego Jej temperamentu i kolorytu osobowościowego.

Pani Profesor Wanda Stojanowska od samego początku swojej pracy zawodowej pozostawała wierna prawu rodzinnemu. Studia prawnicze odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Tam obroniła 23.6.1966 r. z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską, której tematem było "Zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko". Po ukończeniu studiów postanowiła oddać się pracy sędziowskiej. Została wówczas etatowym aplikantem sędziowskim, a następnie sędzią sądu powiatowego (rejonowego), później sądu wojewódzkiego (okręgowego). Po pewnym czasie postanowiła przekuć zdobyte doświadczenie zawodowe w pracę naukową. Rezultatem tego postanowienia staje się rozprawa doktorska, obroniona 26.5.1972 r. także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej tytuł brzmiał "Exceptio plurium concumbentium w prawie polskim". Promotorem rozprawy była ówczesna Pani doc. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, chociaż trzeba dodać, że Pani Profesor Wanda Stojanowska uczestniczyła również w seminarium doktorskim Pana prof. dr hab. Adama Szpunara. Doktorat zdobył nagrodę III stopnia w Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych pozwoliło Jubilatce wkroczyć w sposób bardziej zdecydowany w świat nauki. W 1973 r., jako wciąż praktykujący sędzia, zostaje oddelegowana do pracy w Instytucie Badania Prawa Sądowego (późniejszy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości). Po kilku latach mariażu działalności sędziego i badacza powstaje rozprawa habilitacyjna. Tym razem kolokwium habilitacyjne odbywa się 18.12.1979 r. w Instytucie Państwa i Prawa PAN w Warszawie. Zasadniczym elementem oceny Habilitantki była książka p.t. Rozwód a dobro dziecka. Habilitacja zdobywa nagrodę II stopnia w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne "Państwa i Prawa".

Skojarzenie aktywności praktycznej i naukowo-dydaktycznej w działalności Pani Profesor Wandy Stojanowskiej zaowocowało licznymi stażowymi i konferencyjnymi wyjazdami zagranicznymi oraz publikacjami w językach obcych. Od chwili nadania stopnia naukowego doktora Jubilatka nie ustawała również w działalności publikacyjnej i dydaktycznej w Polsce. W następstwie tego powstały takie książki Jej autorstwa lub współautorstwa, jak "Problematyka rozwodów w świetle badań" (1977), "Ojcostwo prawne a ojcostwo biologiczne" (1985), "Władza rodzicielska" (1988), "Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami" (1997), "Dowód z badań DNA a inne dowody w procesach o ustalenie ojcostwa" (2000), "Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-prawne" (2000). Książki te cieszyły się dużym zainteresowaniem i niejednokrotnie wywoływały żywą dyskusję naukową. Znaczący dorobek naukowy Pani Profesor stał się niekwestionowaną podstawą nadania Jej tytułu naukowego profesora nauk prawnych w 2002 r. Aktualnie Pani Profesor jest współautorką poważnych części Systemu Prawa Prywatnego.

Pani Profesor Wanda Stojanowska niewątpliwie należy do grona najwybitniejszych znawców problematyki prawa rodzinnego w Polsce. Specyficzną cechą Jej pracy naukowej jest korzystanie na szeroką skalę z metod empirycznych, w tym badań aktowych i ankietowych. Takie podejście, rzadko spotykane w nauce prawa polskiego, jest z pewnością konsekwencją doświadczenia sędziowskiego, które pozwoliło Jej badać prawo rodzinne nie tylko z punktu widzenia law in books, ale także law in action. Prezentując sylwetkę Jubilatki warto przy tym podkreślić, że Pani Profesor jest osobą niezwykle ciepłą, radosną, otwartą i życzliwą dla ludzi, szybko zjednującą sobie sympatię, a zarazem wytwarzającą wokół siebie klimat rzetelnego i odpowiedzialnego etosu prawnika- praktyka i nauczyciela akademickiego. Ogromnie cieszymy się, że mamy Panią Profesor Wandę Stojanowską wśród nas i mamy nadzieję, że pozostanie Ona z nami jeszcze przez długie lata.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Księgi pamiątkowe
 • Rok wydania: 2008
 • Liczba stron: 744
 • Waga: 1350 g
 • ISBN: 978-83-255-0102-0
 • EAN: 9788325501020
 • Kod serwisu: 00277800