Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz

Autor: r.pr. Michał Grabowski

Opis produktu:

Prezentowana książka stanowi pierwszy na rynku komentarz do ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych. Książka umożliwia: dostosowanie działalności podmiotów świadczących usługi płatnicze w dniu wejścia w życie ustawy (okres dostosowawczy upływa 24.10.2012 r. – art. 168 ustawy), przystępne zapoznanie się ze skomplikowaną siatką... więcej ›

 • Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Prezentowana książka stanowi pierwszy na rynku komentarz do ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych. Książka umożliwia:

 • dostosowanie działalności podmiotów świadczących usługi płatnicze w dniu wejścia w życie ustawy (okres dostosowawczy upływa 24.10.2012 r. – art. 168 ustawy),
 • przystępne zapoznanie się ze skomplikowaną siatką pojęciową i nowymi konstrukcjami prawnymi wprowadzanymi przez ustawę,
 • rozwiązanie praktycznych problemów prawnych pojawiających się podczas prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania z usług finansowych,
 • znalezienie szczegółowych informacji na temat istniejących norm prawnych w zakresie usług płatniczych, interpretacji oraz literatury przedmiotu, odwołując się także do źródeł niemiecko- i anglojęzycznych,
 • zapoznanie się z dotyczącymi usług płatniczych wyjaśnieniami i opiniami Komisji Europejskiej, brytyjskiej Financial Services Authority, grupy eksperckiej działającej przy Europejskiej Radzie do spraw Płatności (European Payments Council), Europejskiego Banku Centralnego, oraz ustawodawcy polskiego, niemieckiego, brytyjskiego oraz austriackiego.

Książka przeznaczona jest zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się obsługą prawną, studentów oraz pracowników naukowych wydziałów nauk prawnych i ekonomicznych jak i osób zawodowo związanych z działalnością:

 • banków,
 • operatorów telefonii naziemnej i komórkowej umożliwiających dokonywanie płatności (np. m-płatności, płatne infolinie, sms premium),
 • podmiotów oferujące dokonywanie przekazów pieniężnych,
 • punktów usługowo-handlowych przyjmujących płatności kartami (tzw. akceptantów),
 • tzw. agentów rozliczeniowych,
 • podmiotów oferujących programy lojalnościowe (np. sieci sklepów, hipermarkety, stacje paliwowe),
 • podmiotów oferujących płatności w sieci Internet,
 • organizacji płatniczych,
 • niezależnych operatorów bankomatów,
 • innych podmiotów oferujące płatności bezgotówkowe bądź też niektóre usługi wspomagające ich wykonywanie, w tym z zakresu usług informatycznych.

Książka zawiera praktyczny komentarz do ustawy o usługach płatniczych, zawierającej przepisy o charakterze zarówno prywatnoprawnym jak i publicznoprawnym. Dokonane zostało omówienie nowych oraz istniejących pojęć i instytucji prawnych takich jak m. in. usługi płatnicze, umowa o usługi płatnicze, instrumenty płatnicze, dostawca usług płatniczych, płatnik, odbiorca, instytucja płatnicza, biuro usług płatniczych, opłata interchange fee, opłata surcharge, instrumenty niskokwotowe, trwały nośnik informacji, unikatowy identyfikator, referencyjny kurs walutowy i referencyjna stopa procentowa, opcje kosztowe SHA, OUR, BEN, autoryzacja, uwierzytelnienie, transakcje pull-push, transakcje one-leg, both-leg czy też cut-off time. W zakresie norm publicznoprawnych książka zawiera także omówienie przepisów regulujących funkcjonowanie i zasady nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz biurami usług płatniczych. Przedstawia również zasady dotyczące odpowiedzialności administracyjnoprawnej, cywilnej oraz karnej podmiotów świadczących usługi płatnicze. Dołączone zostało zestawienie aktów wykonawczych, tak w formie już obowiązującej jak i znajdujących się w trakcie procesu legislacyjnego projektów rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów oraz Prezesa Rady Ministrów.

Szczegóły

Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-255-3821-7
Liczba stron: 356
Waga: 380 g

Pliki do pobrania

Tagi