Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 216,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 289,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowany komentarz omawia takie zagadnienia jak: zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych  oraz świadczeniu  usług towarzyszących prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych; prawa i obowiązki abonentów i... więcej ›

 • Inni klienci kupili również
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Prezentowany komentarz omawia takie zagadnienia jak:

 • zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych  oraz świadczeniu  usług towarzyszących
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • prawa i obowiązki abonentów i użytkowników końcowych oraz użytkowników urządzeń radiowych;
 • zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • zasady i procedury regulowania rynków telekomunikacyjnych;
 • warunki świadczenia usługi powszechnej;
 • wymagania dotyczące ochrony danych osobowych w telekomunikacji, zachowania bezpieczeństwa oraz integralności sieci i usług; warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją;
 • warunki przetwarzania danych transmisyjnych  i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;
 • zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji;
 • wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe;
 • funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji.

W komentarzu omówione zostały szczególnie uważnie wszystkie zmiany Prawa telekomunikacyjne, dotyczące m.in.:

 • obowiązku zapewnienia abonentom co najmniej trzech progów kwotowych oraz informowania o fakcie przekroczenia w przypadku usług o podwyższonej opłacie (ustawa z 16.9.2011 r., Dz.U. Nr 233, poz. 1381);
 • postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, do których stosuje się teraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (ustawa z 16.9.2011 r., Dz.U. Nr 233, poz. 1381);
 • wprowadzenia definicji multipleksu, odbiornika cyfrowego czy sygnału multipleksu (ustawa z 30.6.2011 r., Dz.U. Nr 153, poz. 903).

Komentarz jest pierwszą na rynku publikacją szczegółowo omawiającą   przepisy Prawa telekomunikacyjnego znowelizowane gruntownie ustawą z 16 listopada 2012 r. , która wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy zmienionych w grudniu 2009 r. dyrektyw UE o łączności elektronicznej. Komentarz uwzględnia orzecznictwo krajowe oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące sektora telekomunikacyjnego. Najważniejsze zmiany wynikające z listopadowej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego dotyczą:

 • nowych form zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wymogów dotyczących zawartości tych umów oraz gwarancji ochrony interesów użytkowników usług,
 • zwiększenia ochrony użytkowników końcowych przed spamem, naruszeniami bezpieczeństwa  ich  danych osobowych;
 • zapewnienia szerszego i łatwiejszego dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym;
 • zasad dysponowania uprawnieniami do częstotliwości, zmierzających do umożliwienia obrotu tymi zasobami, usprawnienia procesu regulacji rynków telekomunikacyjnych, w tym także regulacji dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej niezależnie od zajmowanej przez przedsiębiorcę pozycji rynkowej.
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 10 lutego 2013 r. do 10 lutego 2014 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa telekomunikacyjnego,
 • ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • ustawy o radiofonii i telewizji,

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw

Szczegóły

Seria: Komentarze Becka
Rok wydania: 2013
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-255-2709-9
Liczba stron: 1309
Oprawa: Twarda
Waga: 1292 g