WIOSENNA WYPRZEDAŻ › Ponad 250 publikacji 20% taniej! - Sprawdź szczegóły

x


  
  
  


  
  

Nakład wyczerpany

Bezskuteczność czynności prawnej

Autor: prof. dr hab. Maciej Gutowski

Opis produktu:

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli... więcej ›

Więcej o książce

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.

Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje w nim typologie wadliwości oraz wyróżnia czynności prawne bezskuteczne, wadliwe, wzruszalne i nieważne.

Kolejny, II rozdział poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została:

 • instytucja skargi paulińskiej, ze wskazaniem na przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych oraz wynikające z tego konsekwencje prawne i faktyczne,
 • zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC (ius ad rem),
 • bezskuteczność umowy dożywocia, a także
 • bezskuteczność w Prawie upadłościowym i naprawczym.

Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej, analizowanej na gruncie KC i KSH, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokonanych bez zgody przedstawiciela ustawowego lub dokonanych przez rzekomego pełnomocnika.

Bezskuteczność sensu stricto jest tematem przewodnim IV rozdziału prezentowanej publikacji. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.:

 • w zakresie prawa pierwokupu,
 • przyrzeczenia publicznego,
 • rękojmi,
 • klauzul abuzywnych.

Kolejny rozdział stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności, mechanizmem jej uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej. W rozdziale tym przedstawiono także katalog roszczeń związanych z bezskutecznością.

W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych oraz zagadnienia konwersji i konwalidacji czynności bezskutecznych.

Rozdział VII zawiera podsumowanie wywodów zawartych w publikacji oraz wnioski de lege ferenda.

Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki bezskuteczności czynności prawnych, dlatego też stanowi pozycję przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

Szczegóły

Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-255-4810-0
Liczba stron: 516
Waga: 743 g

Pliki do pobrania