Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. + płyta CD

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 111,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Dnia 6.3.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy umożliwiają uelastycznienie systemu naliczania opłat, które pobierane są od właścicieli nieruchomości, a także rozwiązują niektóre inne zgłaszane przez środowisko samorządowe problemy – stanowiąc niejako doraźne remedium na... więcej ›

Więcej o książce

Dnia 6.3.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy umożliwiają uelastycznienie systemu naliczania opłat, które pobierane są od właścicieli nieruchomości, a także rozwiązują niektóre inne zgłaszane przez środowisko samorządowe problemy – stanowiąc niejako doraźne remedium na występujące kłopoty związane ze stosowaniem wprowadzanych z początkiem 2012 r. przepisów.

Prawodawca kształtując ramy prawne nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadził, z punktu widzenia samorządów, rewolucję zarówno organizacyjną, jak i finansową. Obowiązujące przepisy są dalece niedoskonałe. Ich prawidłowe zastosowanie jest dużym wyzwaniem. Błędy popełniane przez jednostki samorządu terytorialnego skutkować mogą bardzo poważnymi konsekwencjami: politycznymi, budżetowymi i ekologicznymi.

W związku z tymi zmianami oraz licznymi trudnościami interpretacyjnymi związanymi z podejmowanymi przez gminy uchwałami, przygotowywaną dokumentacją przetargową oraz ze stroną ekonomiczną nowego systemu – przygotowaliśmy publikację "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie".

W książce tej przedstawiamy:

 • Podstawy ekonomiczne systemu
 • Przegląd rozstrzygnięć nadzorczych
 • Organizację przetargu
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Konsekwencje dla budżetu gminy
 • Kontrolę zarządczą w systemie

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in:

 • Jak uniknąć błędów w podejmowaniu uchwał regulujących gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi? Jakie nowe możliwości i obowiązki pojawiły się od 6.3.2013 r.?
 • Jak zapewnić równowagę finansową systemu i w jaki sposób ustalić akceptowalny poziom finansowego deficytu systemu?
 • Jak przeprowadzić kalkulację kosztów funkcjonowania systemu? Jaki wpływ na finansowy wynik systemu ma stopień różnicowanie stawek opłat?
 • Jak przeprowadzić przetarg i sporządzić umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów?
 • Jakie są największe zagrożenia związane z nowym systemem? Jak można zredukować ryzyko ich wystąpienia?
 • Jakie nakładane są kary i sankcje na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Dodatkowo do ksiązki otrzymają Państwo płytę CD zawierającą wszystkie omawiane w książce uchwały oraz wzory dokumentacji przetargowej, ponadto płyta zawiera aktualne akty prawne.

Książka ta jest skierowana głównie do osób odpowiedzialnych w gminie za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  w szczególności pracowników służb komunalnych oraz do osób odpowiedzialnych za udzielanie w gminach zamówień publicznych. Jednak z uwagi na interdyscyplinarny charakter omawianej tematyki powinna być przydatna dla:

 • sekretarzy gmin odpowiedzialnych za prawidłową koordynację pracy wszystkich służb w urzędzie oraz dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 • skarbników odpowiedzialnych za kondycję ekonomiczną i finansową jednostki;
 • przewodniczących rad i przewodniczących branżowych komisji organu stanowiącego odpowiedzialnych za stronę legislacyjną systemu.

Książka adresowana jest również do pracowników organów nadzoru nad działalnością gmin,  w tym RIO, oceniających legalność uchwał kształtujących nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, dokonujących kontroli gospodarki finansowej systemu i udzielanych w ramach systemu zamówień publicznych, opiniujących projekt budżetu i jego zmian oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, oceniających realność kwot dotyczących systemu zawartych w wieloletniej prognozie finansowej.

Książka może być także przydatna przedstawicielom innych grup zawodowych, w tym audytorom wewnętrznym, pracownikom organów administracji i prowadzącym działalność z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Szczegóły

Seria: Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-255-5259-6
Liczba stron: 438
Waga: 760 g