Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

12% taniej
Promocyjna cena 12% taniej
 • 34,32 zł z VAT
  Cena katalogowa: 39,00 zł z VAT
  12% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Stan prawny: 14 stycznia 2019 r. W zbiorze: Kodeks pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Organizacje pracodawców, Związki zawodowe, Minimalne wynagrodzenie za pracę, Dni wolne od pracy, Rozwiązywanie sporów zbiorowych, Zatrudnienie pracowników tymczasowych, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne akty prawne... więcej ›

Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Stan prawny 14 stycznia 2019 r. -  zawiera zmiany wchodzące w życie:

Kodeks pracy

 • 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 357); z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608); z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215); z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177)

Ustawa o organizacjach pracodawców

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).

Ustawa o związkach zawodowych

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608),
 • 23.8.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969)

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608).

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

 • 1.9.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288)

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 912).

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

Ustawa o cudzoziemcach – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094)

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107); o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Publikacja zawiera:

 • Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające,
 • Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Ustawę o dniach wolnych od pracy,
 • Ustawę o organizacjach pracodawców,
 • Ustawę o związkach zawodowych,
 • Ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Ustawę o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Ustawę o czasie pracy kierowców,
 • Ustawę o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 • Ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • Ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek,
 • Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • Ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ustawę o cudzoziemcach,
 • oraz 31 rozporządzeń.

Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

 • Aktualny stan prawny
 • Czytelne hasła i tekst
 • Przypisy od Redakcji
 • Wyróżnienie najnowszych zmian
 • Wybór aktów prawnych
 • Indeks rzeczowy

Szczegóły

Seria: Teksty Ustaw Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 8
ISBN: 978-83-8158-338-1
Liczba stron: 688
Oprawa: Miękka
Waga: 540 g

Pliki do pobrania

Tagi