dr Adrian Rycerski

Zajmuje się prawem rynku finansowego. Zapewnia wsparcie prawne w stosowaniu przepisów MAR, MiFIR, EMIR oraz pakietu regulacyjnego MiFID II. Zajmuje się także problemami prawnymi z zakresu usług płatniczych, prawa bankowego oraz AML. Interesuje się prawnymi aspektami obrotu kryptoaktywami. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. „Test racjonalnego inwestora w unijnym prawie rynku kapitałowego”. Autor publikacji naukowych i prelegent na konferencjach naukowych.

 • Ustawa o obligacjach. Komentarz
  Nowość
  Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.), określającej zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania,...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  189,05 zł 199,00 zł
  Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.), określającej zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania,...