Adrianna Bloch

Adwokat zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz programu International Management Module w Kassel Universität, ukończyła także Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego w British Law Center. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz ochrony praw człowieka.