adw. dr Agata Koschel-Sturzbecher

LL.M., adwokat, mediator, doktor nauk prawnych. Wykładowca na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS. Wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Legislacji.