dr Agnieszka Choromańska

Doktor nauk prawnych, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.