dr Agnieszka Fiutak

Doktor nauk prawnych, wykładowca, specjalista z prawa karnego i medycznego, pielęgniarka z kilkuletnim stażem, absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, redaktor naczelna „Edukacji Prawniczej”. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.