SSR dr Agnieszka Gołaszewska

Dr nauk prawnych, sędzia, absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, odpowiedzialna m.in. za opracowanie projektu ustawy stanowiącego implementację dyrektywy nr 2016/943 o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, członek Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. opracowania koncepcji sądów własności intelektualnej oraz współautor projektu ustawy, na podstawie której utworzone zostaną sądy własności intelektualnej, autorka publikacji z zakresu prawa autorskiego oraz postępowania cywilnego.