prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Prof. SWPS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczących orzeczeń i środków ich zaskarżania.