Agnieszka Graszka

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości, Zamówień Publicznych oraz Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na Uniwersytecie Łódzkim. Wieloletni pracownik samorządowy, z doświadczeniem w obszarze gospodarowania majątkiem jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego – Miasta Łodzi. Posiada szeroką wiedzę m.in. z zakresu nadzoru nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi, sprzedaży nieruchomości gminnych oraz ubezpieczeń gminy i jej jednostek organizacyjnych. Od 2007 r. do dzisiaj na stanowiskach zastępcy dyrektora i dyrektora wydziałów majątkowych. W latach 2017–2019 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ. Odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów związanych z tworzeniem, łączeniem, likwidacją spółek kapitałowych, podwyższaniem ich kapitału zakładowego, powoływaniem organów, analizą sprawozdań finansowych spółek. Przewodniczyła zgromadzeniom wspólników i walnym zgromadzeniom, zasiadała w radach nadzorczych, tworzyła dokumenty korporacyjne spółek.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.