dr Agnieszka Mikos-Sitek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych, współpracownik polskich czasopism fachowych, wydawca serii System Prawa Prywatnego wydawanej nakładem Wydawnictwa C.H.Beck.