prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, radca prawny.