dr Aleksander Jakubowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wieloletni asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki.