r.pr. dr Aleksandra Klich

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; absolwentka l'Université d'été du droit continental, Paris – Sorbonne, arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, w przeszłości członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego w zakresie postępowania dowodowego w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa medycznego, a także informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.