prof. Andrzej Bąk

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonometrii i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest kierownikiem Zakładu Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.