dr Andrzej Chełchowski

Doktor nauk prawnych, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy, radca prawny, specjalista w dziedzinie obrotu i zagospodarowania nieruchomości, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawno-administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, autor szeregu publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa obrotu i zagospodarowania nieruchomości.


Ph.D. in legal studies, partner in the Law Firm of Miller Canfield, legal advisor - specialist and author of publications concerning administrative law and the law of real property transactions and development.