notariusz dr Andrzej Jan Szereda, UŁ

Przebieg edukacji prawniczej:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1995-2000),
 • aplikacja notarialna we właściwości Izby Notarialnej w Łodzi (2000-2003),
 • asesura notarialna (2003-2006),
 • studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2000-2005),
 • publiczna obrona rozprawy doktorskiej - 2006 rok.

Kariera zawodowa:

 • od 2007 (nadal) - notariusz w Łodzi,
 • od 2016 (nadal) - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze:

 • postępowanie cywilne,
 • prawo o notariacie.

Ważniejsze publikacje:

 • Czynności notarialne. Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie, Warszawa 2018

Uczestnictwo w gremiach prawniczych:

 • członek Centrum Naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego,
 • w latach 2016-2017 członek komisji przy Ministrze Sprawiedliwości d.s. układania pytań na egzamin notarialny.