prof. dr hab. Andrzej Marciniak, UŁ

prof. dr hab. Andrzej Marciniak, UŁ

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.