prof. dr hab. Andrzej Marek †

Wybitny karnista, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMK w Toruniu. Członek rządowej, a następnie prezydenckiej Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, przewodniczył zespołowi prawa karnego materialnego Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego. Redaktor naczelny i autor Systemu Prawa Karnego, autor Podręcznika do Prawa Karnego oraz wielu innych publikacji Wydawnictwa C.H.Beck. Prof. dr hab. Andrzej Marek (1940-2012).