prof. dr hab. Andrzej Zieliński †

prof. dr hab. Andrzej Zieliński †

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dr hab., wybitny znawca przedmiotu oraz autor licznych publikacji z zakresu procedury cywilnej, adwokat.