dr Aneta Arkuszewska

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.