dr Aneta Wilkowska-Płóciennik

Przebieg edukacji prawniczej:

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1995-2000),
 • aplikacja prokuratorska we właściwości apelacji warszawskiej (2000-2003),
 • asesura prokuratorska (2003-2005),
 • publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 2008 rok.

Kariera zawodowa:

 • 2005-2009 – prokurator,
 • od 2009 (nadal) - notariusz,
 • 2013 - 2017 członek zespołu badawczego - projekt prowadzony pod kierownictwem prof. dr hab. A Rzeplińskiego pt. Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara. Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Zainteresowania badawcze:

 • prawo karne,
 • kryminologia,
 • prawo o notariacie.

Ważniejsze publikacje:

 • Postępowanie w sprawach nieletnich. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • R. A. Stefański (red.), Komentarz do kodeksu karnego. Rozdział X. (Wydanie 1-4) Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 201
 • A. Wilkowska-Płóciennik, M. Ejchart-Dubois, M. Niełaczna, The Right to Hope for Lifers: An analysis of Court Judgements and Practice in Poland, w: D. van Zyl Smit, C. Appleton (red.), Life imprisonment and Human Rights, 2016, wyd. Bloomsbury

Uczestnictwo w gremiach prawniczych:

 • 2008 - 2009 członek Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • 2015 (nadal) członek European Society of Criminology
 • 2015 (nadal) członek Zespołu do Spraw Legislacji Stowarzyszenia Notariuszy RP
 • 2017 (nadal) dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studiów Stowarzyszenia Notariuszy RP
 • Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie
  15% taniej
  Promocja
  Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. –...
  Seria: Komentarze Becka
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  211,65 zł 249,00 zł
  Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. –...