dr Anna Bernaziuk

W latach 1998–2018 Członek Zarządu BDO, od 1998 r. Audyt Partner Zarządzający Departamentem Rewizji Finansowej; doktor nauk ekonomicznych; biegły rewident z bogatym doświadczeniem w procesach badania i upubliczniania spółek, fuzjach i przejęciach; wykładowca specjalizujący się w tematyce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, konsolidacji sprawozdań finansowych, instrumentów finansowych, fuzji i przejęć.