Anna Kizińska

Adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Posiada tytuł magistra lingwistyki stosowanej, magistra prawa oraz doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka jest tłumaczem i wykładowcą w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW.