dr Anna Krakowiak-Bal

Doktor nauk rolniczych, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.