Anna Oskaldowicz

Przebieg edukacji prawniczej:

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1987-1992),
  • aplikacja notarialna we właściwości Izby Notarialnej w Łodzi (2000-2003),
  • asesura notarialna (2003-2006).