dr Anna Partyka

Doktor nauk prawnych, współpracuje z Katedrą Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor ds. prawno-korporacyjnych w Jelfa SA (Sanitas Group).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.