prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).