dr Anna Staszel

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz certyfikowane kursy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, audytu finansowego i MSR. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości, współautorka książek i artykułów dla praktyków księgowości. Zdała pozytywnie pisemne egzaminy na biegłego rewidenta, obecnie odbywa aplikację na biegłego rewidenta.