Anna Stokłosa

Radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz The Ca-tholic University of America w Waszyngtonie. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniach kontrolnych i sądowych.