dr Anna Szermach

Wykładowca; autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, w szczególności prawa spółek; uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.