dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek ATRIP, dwukrotna stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium, autorka licznych publikacji z zakresu własności intelektualnej. Jej rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP.