dr Anna Trela

Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu w latach 2004-2006.