dr Anne-Marie Weber, UW

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.