Arkadiusz Duda

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Jest redaktorem naczelnym pisma podatkowego „Kazus podatkowy", autorem licznych publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych związanych z zagadnieniami podatkowymi.