Arkadiusz Szyszkowski

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.

Współautor i redaktor merytoryczny publikacji "Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta" (wyd. C.H.Beck 2003–2013), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010). Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w "Rzeczypospolitej", "Monitorze Zamówień Publicznych", "Prawie Przedsiębiorcy", "Monitorze Prawniczym", "Przetargach Publicznych".

Wykładowca/trener w Społecznej Akademii Nauk oraz na Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Praktyk zamówień publicznych – wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.